Til hovedinnhold
Norsk English

FRAMSIKT – et  framtidsscenario mot 2050

Hvordan forbereder vi oss på en framtid vi ikke kjenner?

Informasjon

Sted
Microsoft Teams
Start
Legg til i kalender
Slutt

Når vi våkner opp i 2050, har vi lykkes i å endre samfunnet til å bli bærekraftig og nådd 1,5-gradersmålet? Eller – har vi satt det grønne skiftet på vent?

Samfunnet står overfor store utfordringer som best illustreres av FN sine 17 mål for bærekraftig utvikling. I prosjektet Framsikt har SINTEF sammen med næringsaktører jobbet fram fire framtidsscenarioer 30 år fram i tid. 

Scenarioene er rettet mot bygg-, anlegg- og eiendomsnæringa (BAE), Norges største fastlandsnæring, som er sterkt knyttet til de samme endringsdriverne som samfunnet for øvrig. Ved utarbeidelse av scenarioene har SINTEF valgt klima og digital transformasjon som drivere.

– Det grønne skiftet kommer, men om vi lykkes med å nå målene i forhold til global oppvarming, vet vi ikke ennå. Uansett vil digital transformasjon være avgjørende for de som skal stå frem som vinnere på andre siden, sier konserndirektør Siri Hunnes Blakstad i SINTEF Community.

I Framsikt har SINTEF sammen med næringslivet utarbeidet fire ulike bilder av hvordan framtiden kan bli. Vi inviterer med dette til en presentasjon av – og diskusjon rundt - scenarioene. Med oss har vi Daniel Kjørberg Siraj, konsernsjef i OBOS og Siri Hunnes Blakstad, konserndirektør i SINTEF Community. Vincent Fleischer, strategidirektør i SINTEF, leder arrangementet. De vil diskutere:

  • Hvordan forbereder vi oss best på en framtid vi ikke kjenner?
    • Kan BAE-næringa være en del av løsningen?
    • Hva må BAE-næringa gjøre for bidra?

Daniel Kjørberg Siraj 

Daniel Kjørberg Siraj har vært ansatt i OBOS siden 2004 og som konsernsjef siden 2015. Han har bred erfaring fra byggenæringen også utover OBOS gjennom styreverv i Veidekke ASA siden 2018 og tidligere AF Gruppen ASA og BWG Homes ASA. Siraj var også en av initiativtakerne til næringsklyngen Construction City og brenner for en likestilt byggenæring preget av innovasjons- og konkurransekraft.

Siri Hunnes Blakstad

Siri Hunnes Blakstad tiltrådte som konserndirektør for SINTEF Community i januar 2020 etter ett år i SINTEF med spesielt ansvar for BAE-sektoren. Det var i denne forbindelse prosjektet Framsikt 2050 ble startet. Hunnes Blakstad er sivilarkitekt med doktorgrad innen arkitektur, eiendomsutvikling og forvaltning og har lang erfaring, både fra næringslivet og forskning. Hun er opptatt av bærekraft og ny teknologi og er pådriver for at vi skal utvikle kunnskap for grønn omstilling av samfunnet.  

 

Webinaret blir holdt på Microsoft Teams. Du trenger ikke registrere deg på forhånd. For å delta, trykk på denne lenken. 

Vil autonome roboter være en del av framtidens byggeplasser?
Vil autonome roboter være en del av framtidens byggeplasser?