Til hovedinnhold
Norsk English

Vannkvalitet i RAS - The bad ones and the good ones

Vi arrangerer seminar om vannkvalitet i RAS hvor vi ser på mikrobiell produksjon av H2S og smaksstoffer, patogene mikrober, probiotiske bakterier og analyse av H2S og geosmin i vann.

Informasjon

Sted
Radisson Blu Hotel, Trondheim Airport
Start
Legg til i kalender
Slutt
Påmeldingsfrist

Kvalitet og kontroll

Vannkvalitet i lukkede oppdrettsanlegg bestemmes i stor grad av mikrober som finnes i anlegget. Bestemte mikrober er essensielle for å opprettholde god vannkvalitet ved nedbryting av organisk materiale og fjerning av nitrogenforbindelser. Andre mikrober kan redusere vannkvaliteten og fiskehelse siden dem kan være patogene eller produsere uønskete stoffer (f. eks. H2S og smaksstoffer).

Alle disse mikrober er medlemmer i det mikrobielle samfunnet, som er forskjellig på forskjellige lokasjoner i RAS og på fisken (hud, gjeller, tarm).

Detaljert informasjon om sammensetning, endringer og funksjoner av mikrobesamfunn er viktig for å kunne kontrollere vannkvaliteten, oppdage negative trender og sette i gang målrettete tiltak før fiskens helse blir påvirket og økonomiske tap oppstår.

Tekniske muligheter og kunnskap i SINTEF 

SINTEF har "state of the art" teknologisk utstyr og vitenskapelig kompetanse for utvikling av innovative løsninger for å øke biosikkerhet, kvalitet og produksjon innenfor akvakultur og havbruk. Basert på høy kompetanse og tverrfaglig forskning er SINTEF en nasjonal og internasjonal anerkjent aktør for å levere moderne og skreddersydde løsninger etter industriens behov og standard.

Kontaktperson

Adresse

Lufthavnveien 30, 7502 Stjørdal