Til hovedinnhold
Norsk English

Smartridkonferansen 2019

AMS er rullet ut og data strømmer inn - hvor smarte er vi, og hvor smarte kan vi bli?

Informasjon

Sted
Clarion Hotel The HUB, Oslo
Start
Legg til i kalender
Slutt

Nasjonalt mål er å redusere klimagassutslipp med over 40% innen 2030 sammenliknet med dagens nivå. Våre unike fornybarressurser som vann- og vindkraft gir et godt utgangspunkt for omstilling til lavutslippssamfunnet. Omleggingen er allerede i gang og vil skyte fart i årene fremover. Estimater antyder en økning av kraftforbruket med 30-35 TWh fra 2017 til 2040.

Elektrifisering i et slikt omfang og tempo vil ha direkte innvirkning på det norske kraftnettet. Utfordringene oppstår i hovedsak i distribusjonsnettet i form av økt usikkerhet om effektbehov som grunnlag for langsiktige investeringer i infrastruktur, og økt kompleksitet i driften av kraftnettet. Med økt tilgang på data og rimeligere tilgang til datalagring og prosessering, vil digitalisering bli viktige bidrag til effektiv håndtering av usikkerhet og god leveringskvalitet. Vi ser derfor nærmere på digitaliseringens mulighetsrom.

Et av de viktige bidragene i omstillingen er AMS. Det er derfor interessant å spørre seg hvor smarte nettselskapene har blitt, eller er i ferd med å bli, gjennom tilgang til mer data. Like viktig er nettselskapenes tilgang til fleksibilitetsressurser, både i form av sluttbrukerfleksibilitet og batterier. Jo mer sluttbrukerfleksibilitet, jo mer optimal bruk av kraftnettet oppnås. Dermed får vi økt forutsigbarhet i investeringer, forvaltningen og driften av nettet. Batterier kan sannsynligvis gi mer forutsigbarhet, men er det lønnsomt?

Hva får du kunnskap om:

  • Nettselskapenes digitale mulighetsrom
  • Barrierer for digitalisering - må vi leve med dem?
  • Hvor smarte er vi - bruk av nye data i nettutvikling, -vedlikehold og -drift
  • Effektfleksibilitet - alle snakker om viktigheten, men får vi det?

Program og påmelding


 

Utforsk fagområdene

Adresse

Biskop Gunnerusgt. 3, Oslo