Til hovedinnhold
Norsk English

Abstracts


Det arrangeres fem sesjoner innenfor følgende områder:

1. Kvalitet og pasientsikkerhet
2. Pasientbehandling, pasientforløp og samhandling
3. Behov og brukermedvirkning
4. Styring og ledelse av og i helsetjenesten
5. Fordeling, organisering og finansiering av helsetjenester

Det oppfordres til å sende inn abstract som omhandler digitalisering og helseteknologi (kan inngå i alle fem sesjonstema). Videre oppfordres til å sende inn abstract der brukere er medforskere.

Abstractet skal være på maks 300 ord, kan være på norsk eller engelsk og inneholde:

  • Sesjonstilhørighet (1-5 ovenfor)
  • Tittel
  • Forfattere(e)
  • Bakgrunn
  • Formål
  • Metode
  • Resultat/konklusjon
  • Foredragsholders navn, institusjonstilhørighet og kontaktadresse

Ved innsending av abstract skal denne malen benyttes 

(last ned pdf-filen til egen pc og fyll inn i skjemaet, lagre og send på e-post til oss).

Offentliggjøring: Ved innsending av abstract godkjenner innsender samtidig at abstractet legges ut på konferansens hjemmeside.

Innsendte abstracts blir gjenstand for fagfellevurdering. Det gis tilbakemelding i god tid om det innsendte bidraget får presentasjon i workshops.

I workshopene settes det av ca. 25 min. til hver presentasjon, der deltaker får 10-15 minutter til egen presentasjon, med påfølgende spørsmål og diskusjon. 

Abstract sendes til: Mona Kirkeby Eidem senest 1. februar 2019.