Til hovedinnhold
Norsk English

Digitalisering i vattenkraften

Digital teknik ger nya möjligheter vad gäller tillståndsövervakning och prediktivt underhåll av vattenkraftanläggningar. Hur långt har vi kommit inom vattenkraftbranschen idag och vad kan vi lära oss av andra branscher?

Informasjon

Sted
Stockholm
Start
Legg til i kalender
Slutt

Video: Modelltyper, metoder og begreper, Thomas Welte, SINTEF

Presentasjoner fra seminaret ligger på websiden hos Energiforsk. 


 

Seminariet riktar sig till dig som jobbar med drift och underhåll inom vattenkraftbranschen eller som jobbar med digitalisering, prediktivt underhåll, tillståndsövervakning och analyser.

Den snabba utvecklingen inom IT-området med ökad datorkraft och lagringsmöjlighet, molntjänster och avancerade analysmetoder ger nya möjligheter för vattenkraftbranschen. Många vattenkraftföretag har börjat arbeta med olika digitaliseringsprojekt och dragit lärdomar av dessa, medan andra fortfarande befinner sig på planeringsstadiet.

I det norsk/svenska FoU-projektet MonitorX har vattenkraftbranschen tillsammans utforskat hur den nya tekniken skulle kunna bidra till ett effektivare underhåll. Projektet är nu på väg att avslutas, och vi vill gärna dela med oss av de erfarenheter vi har fått både från de fallstudier som har studerats i projektet och från olika installationer som har gjorts i svenska och norska vattenkraftanläggningar. Vi har även bjudit in konsulter och representanter från andra branscher och industrier.


Se konferansesiden hos Energiforsk for program og påmelding.