Til hovedinnhold
Norsk English

Bedre føre var – Algevarsling 4.0 i havbruksnæringen

SINTEF Ocean inviterer til møte om skadelige alger i havbruksnæringen under Aqua Nor 2019.

Informasjon

Sted
SINTEF Ocean
Start
Legg til i kalender
Slutt
Påmeldingsfrist

Skadelige mikroalger og ugunstige miljøforhold forårsaker økt stress og dødelighet hos laks. I år har vi sett flere eksempler på dette, spesielt Chrysochromulina-oppblomstringen i Nordland og Troms før sommeren. SINTEF har lang erfaring med algeanalyser for oppdrettsnæringen og deltar i et nasjonalt samarbeid for algeovervåking. Dagens system for overvåking av mikroalger er tidkrevende og næringen etterlyser et system for rask varsling som sammen med beredskapsplaner skal kunne bidra til effektive tiltak for å redusere tap av laks ved algeoppblomstringer.

Erfaringer fra havbruksnæringen, forvaltning, forsikringsbransjen og FoU-miljøer vil bli presentert. På bakgrunn av dette ønsker vi å diskutere fremtiden innen overvåking og beredskap. Ny sensorikk for datainnsamling, systemintegrasjon og modellering er sentrale temaer, og kan gi operativ beslutningsstøtte til lakseoppdrettere gjennom det vi kaller Algevarsling 4.0.

Arrangementet er gratis og åpent for alle, men pga. plassbegrensning vil vi gjerne ha en påmelding.

Program:

  • 16:30 Velkommen og bakgrunn for møtet v/SINTEF
  • 16:40 Innlegg fra bransjeorganisasjon v/Sjømat Norge
  • 16:50 Fiskehelse og alger v/Veterinærinstituttet
  • 17:05 Næringens perspektiv v/NORDLAKS
  • 17:20 "Algen som forsvant" v/SINTEF
  • 17:30 Innlegg fra Havforskningsinstituttet/TBC
  • 17:45 Forsikring og alger v/AXA XL
  • 18:00 Algevarsling 4.0 v/SINTEF
  • 18:15 Innspill fra møtet om veien videre og oppsummering
  • 18:30 Møtet avsluttes

 

Spørsmåll kan sendes til: 

Foto: Emlyn Davies, SINTEF

Adresse

Brattørkaia 17c, 7010 Trondheim