Til hovedinnhold
Norsk English

SINMOD 30 år

Modellering av prosesser i havet har utviklet seg til å være viktig del av løsningssystemer for flere industrier. Den første versjonen av SINMOD var satt opp for Barentshavet med 40 km oppløsning allerede i 1987, og den første versjonen av biologimodellen ble koblet til året etter. For å markere 30 års jubileet inviterer SINTEF OCEAN til en åpent seminar om SINMOD og havmodellering. Registrering før 10. januar.

Informasjon

Start

Modellering av prosesser i havet har utviklet seg til å være viktig del av løsningssystemer for flere industrier. Den første versjonen av SINMOD var satt opp for Barentshavet med 40 km oppløsning allerede i 1987, og den første versjonen av biologimodellen ble koblet til året etter. SINMOD har siden vært under kontinuerlig utvikling. Modellsystemet har vært anvendt på en rekke problemstillinger som effekter av klimaendringer på Arktiske økosystem, smittespredning mellom havbrukslokaliteter og til å estimere potensialet for dyrking av tare for å nevne noen. SINMOD er også brukt som dataleverandør innen løsninger for beslutningsstøtte i utredning av miljørisiko.

Kontaktperson