Til hovedinnhold
Norsk English

NatureConferences: Mineraler og materialer for ei bærekraftig framtid

For første gang arrangerer tidsskriftet Nature en konferanse i Norge. «Minerals and materials for a sustainable future» blir arrangert i Trondheim fra tirsdag 11. september til torsdag 13. september i samarbeid med Norges geologiske undersøkelse (NGU), SINTEF og NTNU.

Informasjon

Sted
Scandic Nidelven Hotel, Trondheim
Start
Legg til i kalender
Slutt

Global økning i etterspørselen etter fornybar energi og et raskt skifte mot enda mer avansert teknologi, driver fram et økt behov for integrert forskning på hele verdikjeden, fra utvinning av mineraler, til gjenvinning og resirkulering.

Konferansen søker blant annet å gi svar på hvilke mineraler og materialer som vil inngå i framtidas smarte løsninger for grønn energi og høyteknologi, og hvordan det er mulig å kombinere disse behovene med en bærekraftig utvikling.

Konferansen vil samle ledende forskere innen geovitenskap, materialteknologi og sirkulærøkonomi. Konferansen skal styrke det internasjonale forskningssamarbeidet på disse områdene, og vil også bidra til å løfte fram muligheter i trøndersk forskning, næringsliv og industri.

Sponsorer

Kontaktperson

Adresse

Havnegata 1-3, Trondheim