Til hovedinnhold
Norsk English

Vinn-vinn: Utforsking av nye tverrfaglige forretningsidéer mellom bioenergi-, olje- og gassindustrien

Formål: Bli kjent med hverandre, etablere partnerskap og bygge opp partnerskap som utfyller dine kompetanseområder og bringer alle parter et langt skritt videre fram til nye forretningsområder.

Informasjon

Sted
Norges Forskningsråd
Start
Legg til i kalender
Slutt
Påmeldingsfrist

EU-nettverket NorEUnergy og Forskningsrådet ønsker å legge til rette for at bioenergi- og petroleumsbedrifter kan finne sammen om nye forretningsmuligheter som kan utløse innovasjonsmidler fra EU. Dette vil gjøres i samarbeid med Trøndelags Europakontor (HORISONT 2020 Trøndelag), Osloregionens Europakontor (VIKEN EU-NETTVERK) og Innovasjon Norge.

Workshopen vil legge til rette for at bedrifter fra bransjene sammen lærer mer om:

  • Teknologiske utfordringer og muligheter hvor man kan få til mere sammen enn hver for seg
  • Finne relevante utlysninger i EU
  • Drøfte hvor eller i Europa man kan finne gode samarbeidspartnere (krav ved EU-støtte)

Hvorfor?
Mange olje/gass-leverandører har lenge hatt stabile markeder, men trenger nå å bruke kunnskapene og teknologien i nye sammenhenger. Bio-basert industri er fortsatt ung og mangler etablerte markeder/kunder.

For hvem?
Store og mindre industribedrifter. Særlig de som mangler nettverk i Europa og som leter etter noe nytt.

Hvor og når?
Workshop 1: Oslo, 15. juni

  • bli kjent med hverandre, etablere norske partnerskap og informasjon om finansieringsmuligheter i EU

Workshop 2: Brussel, 14. september

  • etablering av europeiske partnerskap og konsortiebygging

Mål med begge Workshop'ene

  • Bli kjent med hverandre og peke på felles og komplementære områder for mulig samarbeid, f. eks. innen korrosjon, rørsystem, prosessutvikling, prosessoppskalering, forbrenningsprosesser og biocrude oppgradering
  • Motta informasjon om europeiske finansieringsmuligheter og å jobbe tverrfaglig med noen konkrete Horisont 2020 utlysninger, som en øvelse
  • Koble sammen norske og europeiske bedrifter

PROGRAM WORKSHOP 1
11:30 Minglelunsj
12:30 Velkommen og runde rundt bordet
12:45 Bakgrunn for workshopen og potensialet ved involvering av tverrfaglige sektorer
13:05 Bioenergiindustri: ekspertise og utfordringer
12:15 Olje- og gassindustri: ekspertise og utfordringer
13:25 Introduksjon til Horisont 2020 og relevante finansieringsmuligheter
13:45 Kaffe/Te pause
14:00 Relevante Horisont 2020-temaer i perioden 2018-2020
14:15 Gruppediskusjon og oppsummering
15:30 Avslutning

Påmelding innen 15. mai til

 

Kontaktperson

Adresse

Drammensveien 288, 0283 Oslo