Til hovedinnhold
Norsk English

Symposium om FNs bærekraftsmål nr. 7 – Ren energi til alle

18.-20. oktober inviterer to FN-organer, SINTEF, Utenriksdepartementet og Forskningsrådet til et symposium der energi og bærekraft er tema. Symposiet er i Forskningsrådets lokaler og er et forberedende møte til FNs politiske høynivåforum (HLPF) i 2018.

Informasjon

Adresse
Forskningsrådets lokaler på Lysaker
Start

Ren energi for alle er et av 17 bærekraftsmål som FN vedtok i 2015, og som alle land skal nå innen 2030. På høynivåmøtet neste år skal FNs politiske forum ha en gjennomgang av hvor langt arbeidet er kommet på energiområdet.

Dette symposiet i Oslo tar opp sentrale problemstillinger på energiområdet og diskuterer hvordan disse skal følges opp fram mot høynivåforumet.

Det blir fire møter med ulike deltemaer, blant annet hvordan vi kan fremme utviklingen mot målet om ren energi, sammenhengene med de øvrige bærekraftsmålene, hvordan tiltak kan settes i verk både lokalt og globalt, hvilke utfordringer og muligheter som fins og hvordan vitenskap, teknologi og innovasjon kan hjelpe utviklingen i riktig retning.

Arrangører: FNs avdeling for sosial og økonomisk utvikling, UN DESA, FNs kontor for bærekraftig utvikling (UNOSD), SINTEF, Utenriksdepartementet og Forskningsrådet.

Adresse

Forskningsrådets lokaler på Lysaker