Til hovedinnhold
Norsk English

Faglig vorspiel - miniseminar med faglige høydepunkt

Vi inviterer til Faglig vorspiel, et uhøytidelig miniseminar med faglige høydepunktfra noen av våre havbruksprosjekter. Prosjektene gjennomføres i samarbeidmed våre partnere og er finansiert av Forskningsrådet og Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond. Seminaret arrangeres i våre lokaler på Brattørkaia.

Informasjon

Sted
SINTEF Ocean
Start
Legg til i kalender
Slutt

PROGRAM

NYTT FRA SFI EXPOSED V/HANS BJELLAND

EXPOSED er et senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) som skal utvikle kunnskap og teknologi for robust, sikkert og effektivt fiskeoppdrett på eksponerte lokaliteter. Det er en spennende tid med høy innovasjonstakt i havbruksnæringen.

Resultater fra SFI EXPOSED.

ÅRSAKER TIL RØMMING AV OPPDRETTSFISK V/HEIDI MOE FØRE

Oppdrettsnæringa har felles mål om null rømming. Men hvordan hindre rømming? Første steg er å forstå hvorfor fisken rømmer. Resultater fra FHF-prosjektet Kunnskap og metoder for å forebygge rømming.

FLYTENDE LUKKEDE ANLEGG V/DAVID KRISTIANSEN

Modellforsøk med lukkede anlegg avslører at bølger inne i anlegg påvirker oppførselen betydelig. Resultater fra FHFprosjektet Sjøegenskaper og forankring til flytende lukkede oppdrettsanlegg (SJØFLO).

MEKANISMER FOR SELVSMITTING I MERDANLEGG V/PASCAL KLEBERT

Lokal strøm i anlegg spiller en viktig rolle i spredning og smitte av parasitter og sykdommer. I denne studien ser vi på effekten av interaksjonen mellom strøm, not og fisk. Resultater fra NFR-prosjektet LiceRisk.

BØLGEEKSPONERING PÅ NORSKE OPPDRETTSLOKALITETER V/PÅL LADER

En oversikt over bølgeeksponering på alle norske oppdrettslokaliteter viser at det er store variasjoner mellom lokalitetene til forskjellige oppdrettsselskap og i forskjellige landsdeler. Resultater fra SFI EXPOSED.

Kontaktperson

Adresse

Brattørkaia 17c