Til hovedinnhold
Norsk English

SINTEF-seminar: Er det mulig å forberede seg på terror? (se video)

Både lovendringer og flere politifolk må til, om terror-sikkerheten i Norge skal bli bedre. Det er de enige om, Ap's Jan Bøhler og Anders Snortheimsmoen, tidligere sjef for Beredskapstroppen.

Deltakerne i panelet. Fra venstre: Jan Håvard Skjetne, SINTEF, Anders Snortheimsmoen Politihøgskolen, Bjørn Axel Gran, Safetec og Jan Bøhler, Stortinget.
Deltakerne i panelet. Fra venstre: Jan Håvard Skjetne, SINTEF, Anders Snortheimsmoen Politihøgskolen, Bjørn Axel Gran, Safetec og Jan Bøhler, Stortinget.

Slik kan vi ruste oss mot terror

Bøhler slåss mot terrorfaren fra Stortingets talerstol. Snortheimsmoen jobber for samme mål gjennom sitt nåværende virke ved Politihøgskolen. Etter 32 år i Beredskapstroppen er han i dag blant annet med på å velge ut hvem av politistudentene som skal inn i Beredskapstropp.

De to profilerte skikkelsene var blant innlederne på SINTEF-seminaret "Er det mulig å forberede seg på terror", 12. mars.

Snortheimsmoen presiserte at det må rustes opp bredt og at kampen mot terror må bekjempes av hele politietaten – fra forebyggende del til støtteenhet og "den spisse biten". Jan Bøhler la i tillegg vekt på at en del lovendringer må skje.

Taushetsplikt og datalagring

Bøhler har engasjert seg i arbeidet med å hindre at ungdom rekrutteres til terror. Ap-politikeren arbeider med dette i Groruddalen. Han hevdet at taushetsplikten som i dag setter opp båser mellom helsefolk, NAV, politi og skole, må endres, og at informanter må beskyttes bedre skal man lykkes i et slikt arbeid.

Han mente også at reaksjonene mot personer som bærer kniv og andre våpen ute i samfunnet, må skjerpes og at strafferammen for å reise utenlands for å la seg verve til IS, bør økes til tretti år.

– Det må også være lov å lagre IP-adresser på nettet i mer enn tre uker. Når hensikten er å fange opp "farlige personer", kan ikke dette kalles for overvåking, sa Bøhler.

Trening fra spillverden

Om lag 50 personer hadde møtt opp på seminaret, der også Jan Håvard Skjetne fra SINTEF IKT og Bjørn Axel Gran fra Safetec holdt innlegg. I salen satt representanter fra en rekke etater og institusjoner – alt fra Oslo Politidistrikt, Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Oslo brann og redningsetat til Justisdepartementet, Helsedirektoratet og Politihøgskolen.

Skjetne tok for seg emnet han har forsket på de siste åtte årene: teknologi som gjør det mulig å en virtuell verden til å trene på terrorbekjempelse. Han viste eksempler på hvordan man kan blande trening fra spillverden med reelle situasjoner og omgivelser. Dette er en form for beredskapstrening som ikke krever mye logistikk og som det er billigere og mindre krevende å gjennomføre enn øvelser ute i felten. Den virtuelle teknologien gjør det også lettere med evaluering av innsatsen i etterkant. I tillegg gir den anledning til å øve på en rekke scenarier.

Videoer og presentasjoner

Hvordan forberede seg på et trusselbilde som stadig er i endring?

PresentasjonHvordan forberede seg på et trusselbilde som stadig er i endring? (pdf)

«Mixed-reality» treningssystemer kan bedre nødetatenes beslutningsevne

Jan Håvard Skjetne, SINTEF
Jan Håvard Skjetne, SINTEF

Norske kraft- og energiselskap må øve på terrorangrep

Presentasjon: Norske kraft- og energiselskap må øve på terrorangrep (PDF)

Innlegg fra Jan Bøhler