Til hovedinnhold
Norsk English

Vibeke Skytt

Seniorforsker

Jeg ble ansatt ved SI (senere fusjonert med SINTEF) etter fullført Cand Sciend, og har jobbet i diverse prosjekter relatert til splines og geometri. Temaene includerer DAK-kjerne geometri og algoritmer, geometri for isogeometric analyse, representation og analyses av store geografiske data sett, ogreverse engineering. Jeg er tungt involvert i utviklingen av SINTEFs geometri biblioteker: GoTools and SISL.

Utdanning

Cand Sciend (Master 1986) ved Institutt for Informatikk, Universitetet i Oslo.

Kompetanse og fagområder

DAK-kjerne teknologi og representasjon, reverse engineering, anvende lokalt forfinede splines for representasjon av havbunn og terreng, samt detektere endringer i disse,

ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Vibeke-Skytt

ORCID

https://orcid.org/0000-0001-5117-958X

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Forskningsveien 1
Oslo