Til hovedinnhold
Norsk English

Tor Strømsem Haugland

Forsker

Forsker ved materialfysikk i Trondheim. Jeg jobber med å finne presipitatstrukturer i aluminiumslegeringer ved hjelp av elektronisk-struktur beregninger (DFT). I tillegg undersøker jeg bruken av nevrale nettverks potensialer for å effektivt lage fasediagrammer for faste stoffer.

Utdanning

2018-2019: Mastergrad i applisert teoretisk kjemi ved NTNU.
2019-2023: Doktorgrad hos institutt for kjemi ved NTNU, "Coupled cluster theory and strong light-matter coupling"

Kompetanse og fagområder

Elektronisk struktur
Aluminiumslegeringer og presipitater
Responsteori
Fotoner (Cavity QED)
Molekylstruktur
Nevrale nettverk potensialer

Jeg bruker VASP for de fleste beregninger på faste stoffer. Vi bruker N2P2 for å trene nevrale nettverk. Jeg er og godt kjent med program for å finne molekylære egenskaper (eT, DALTON, PySCF).

ORCID

https://orcid.org/0000-0002-9153-9866

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Høgskoleringen 5
Trondheim