Til hovedinnhold
Norsk English

Sverre Briseid

Forsker

Jeg begynte i SINTEF i mars 2001. Jeg har jobbet i mange ulike prosjekter, hovedsakelig relatert til geometriske metoder og beregninger.

Utdanning

• Cand.scient (Master) i matematikk (operator algebraer), det Matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo (2001)

Kompetanse og fagområder

• Beregningsorientert geometri
• Signal, bilde og video-behandling
• Skytjenester
• Maskinlæring

Linkedin

https://www.linkedin.com/in/sverre-briseid-3745433/

ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Sverre-Briseid

ORCID

https://orcid.org/0009-0005-8797-520X

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Forskningsveien 1
Oslo