Til hovedinnhold
Norsk English

Sumudu Karunarathne

Forsker

Utdanning

PhD i fysisk-kjemiske egenskaper for aminer brukt i CO2-fangst, Universitet i Sørøst-Norge

MSc i prosessteknologi fra Universitet i Sørøst-Norge

Kompetanse og fagområder

Prosessdesign, prosess-simulering, kostnadsestimering, reologistudier, usikkerhetsanalyser

Linkedin

https://www.linkedin.com/in/sumudu-shanaka-karunarathne-7a826729/

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Forskningsparken, Hydrovegen 67
Porsgrunn