Til hovedinnhold
Norsk English

Sandra Klonteig

Master of science

Sandra Klonteig
Avdeling:
Helse
Kontorsted:
Oslo

Har en tverrfaglig interesse innen helse og teknologi. Har jobbet på Oslo universitetssykehus som forskningsassistent, og på Blakstad mental sykehus som miljøarbeider. Er tilknyttet avdeling Helse på SINTEF Digital i gruppen "smarte helsesystemer". Denne gruppen forsker på mennesket, helsesystemene, tjenestene, aktørene og teknologiene for å oppnå bedre helse og livskvalitet i befolkningen og gode og effektive helse- og omsorgstjenester.

Utdanning

Master i kognitiv nevrovitenskap. Fullfører bachelor i informatikk vår 2022.

Kompetanse og fagområder

Kompetanse innen informatikk og psykologi med spesialisering innen kognitiv nevrovitenskap. Forskningsinteresser inkluderer mental helse, utvikling, aldring, rus, søvn og minne. Her særlig kompetanse med forskningsmetoder innen nevrovitenskap (EEG, tACS og fMRI) og menneske-maskin interaksjon (bruksorientert design). Statistiske programmer inkluderer R, SPSS, MATLAB og Python.

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Forskningsveien 1
Oslo