Til hovedinnhold
Norsk English

Sandra Klonteig

Master of science

Sandra Klonteig
Avdeling:
Helse
Kontorsted:
Oslo

Har en tverrfaglig interesse innen helse og teknologi. Er tilknyttet avdeling Helse på SINTEF Digital i gruppen "e-helse og innovasjon". Denne gruppen forsker på mennesket, helsesystemene, tjenestene, aktørene og teknologiene for å oppnå bedre helse og livskvalitet i befolkningen og gode og effektive helse- og omsorgstjenester. Tidligere har hun jobbet på Oslo universitetssykehus som forskningsassistent, og på Blakstad mental sykehus som miljøarbeider.

Utdanning

To bachelor's of science; informatikk og psykologi. Master i kognitiv nevrovitenskap. PhD kandidat innen ingenørvitenskap med prosjekt om teknologi og psykisk helse.

Kompetanse og fagområder

Kompetanse innen informatikk og psykologi med spesialisering innen kognitiv nevrovitenskap. Forskningsinteresser inkluderer mental helse, utvikling, aldring, rus, søvn og minne. Her særlig kompetanse med forskningsmetoder innen nevrovitenskap (EEG, tACS og fMRI) og menneske-maskin interaksjon (bruksorientert design). Statistiske programmer inkluderer R, SPSS, MATLAB og Python.

Linkedin

https://www.linkedin.com/in/sandra-klonteig-40852410a/

ORCID

https://orcid.org/0000-0003-1997-5206

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Forskningsveien 1
Oslo