Til hovedinnhold
Norsk English

Ragnar Strandbakke

Forsker

Jeg har jobbet med elektrodematerialer og elektrokjemi for protonledende keramer til bruk i høytemperatur brenselsceller og elektrolysører siden 2008. Hovedfokus har vært utviklingen av nye elektrodematerialer med blandet elektron- og protonledningsevne, og jeg har i dette arbeidet vært med å utvikle flere state-of-the-art materialer. Jeg har også hatt et sterkt fokus på elektrokjemi og modellering av bidragene fra forskjellige ladningsbærere til totalstrømmen over elektrolytt og elektrode.

Linkedin

https://www.linkedin.com/in/ragnar-strandbakke-b20aba88/

ORCID

https://orcid.org/0000-0001-8613-6627

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Forskningsveien 1
Oslo