Til hovedinnhold
Norsk English

Phuc Hong Huynh Evertsen

Forsker

Phuc Huynh Evertsen (Pru) er utdannet i økonomi, innovasjon og entreprenørskap. Pru er opptatt av forskning innen sirkulær økonomi, bærekraft og digital innovasjon.

Utdanning

PhD i Bedriftsøkonomi | Nord Universitet, Handelshøyskolen.

Mastergrad i Økonomi og Administrasjon | Universitetet i Stavanger, Handelshøyskolen.

Kompetanse og fagområder

Kvantitative analyser (økonometri, regresjonsanalyse, klyngeanalyse, og korrespondanseanalyse)

Kvalitative analyser (case study, kvalitativ komparativ analyse)

Forskningsområder: sirkulær økonomi, forretningsutvikling, teknologier, innovasjonsledelse, academic spin-offs, og digital innovasjon.

Linkedin

https://www.linkedin.com/in/phucevertsen/

ORCID

https://orcid.org/0000-0003-3783-0342

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Høgskoleringen 7 B
Trondheim