Til hovedinnhold
Norsk English

Nicolas Krumenacker

Forsker

Forsker ved SINTEF siden 2019 med fremste ekspertise innen polymerbaserte kompositter: bearbeiding, testing and anvendelser. Jeg jobber med industrien for å ta i bruk nye og bærekraftige polymer- og komposittløsninger og kunnskap. Aktiv i FoU-prosjekter med industri i Norge og EU samt direkte oppdragsarbeid som involverer nøkkelanvendelser i fornybar energi, transport, offshore, subsea, forsvar og romfart.

Utdanning

• 2018 PhD | Mechanical Engineering, McGill University, QC, Canada
Emne: Utenfor-autoklav bearbeiding og ytelse av prepreg-laminater med komplekse former
• 2010 MSc | Advanced Composites Engineering, Imperial College London, England
• 2005 BSc | Mechanical Engineering, Villanova University, PA, USA

Kompetanse og fagområder

• Additiv tilvirkning av komposittkomponenter
• Utmattingsytelse av termoplast
• Bruddseighet av komposittlaminater, multimaterial grenseflater og buede komponenter
• Karakterisering av prosessinduserte defekter og fraktografi
• Karakterisering av herdeplaster for komposittbearbeiding
• Bearbeiding og ytelse av kompositt-prepregs (med og utenfor autoklav )

Linkedin

https://www.linkedin.com/in/nickrum/

ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Nicolas-Krumenacker

ORCID

https://orcid.org/0009-0001-7634-4286

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Forskningsveien 1
Oslo