Til hovedinnhold
Norsk English

Marie Lindland

Master of science

Marie jobber som forsker i SINTEF Digitals forskningsgruppe innen Optimering.

Utdanning

Mastergrad i Computational Science: Applied Mathematics and Risk Analysis fra Universitetet i Oslo.

Kompetanse og fagområder

Eksakte og heuristiske optimeringsmetoder innenfor timeplanlegging og replanlegging.
Eksempler på anvendelsområder er godstransport og vedlikeholdsplanlegging i produksjonsanlegg.

Linkedin

https://www.linkedin.com/in/marie-lindland-310382246/

ORCID

https://orcid.org/0009-0000-1458-4164

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Forskningsveien 1
Oslo