Til hovedinnhold
Norsk English

Kjell Fredrik Pettersen

Programvareutvikler

Kjell Fredrik Pettersen jobber som programvareingeniør i optimeringsgruppa i SINTEF Digital. Han har jobbet i SINTEF siden 2008 både i geometrigruppa og optimeringsgruppa. Han har utdannelse i teoretisk matematikk, men har også jobbet mye med programvareutvikling, først som konsulent i et større firma, og siden med matematisk rettet programvare i SINTEF.

Utdanning

Kjell Fredrik har hovedutdannelsen i algebraisk geometri, med hovedfag 1994 og doktorgrad 1998.

Kompetanse og fagområder

Kjell Fredrik har kompetanse innen programvareutvikling både selvstendig og i team, og har jobbet med forskjellig bruk av matematikk i software. Han har også kompetanse innen ren matematikk, spesielt algebra, geometri og optimering.

ORCID

https://orcid.org/0009-0003-8944-706X

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Forskningsveien 1
Oslo