Til hovedinnhold
Norsk English

Inghild Aldal Jørgenvåg

Avdelingskoordinator

Eg har jobba i Animalia (tidl. Fagsenteret for kjøtt) som prosjektleder (NFR-prosjekt, bransjeprosjekt etc) i 12 år. Deretter 4 år som kvalitetsleder på Nortura Steinkjer. Vart ansatt som kontorleder på Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU) i 2015, og TFoU vart fusjonert inn i SINTEF Digital, avd. Teknologiledelse, frå 1.1.2021, der eg no er avdelingskoordinator.

Utdanning

Master i næringsmiddelfag/matvitenskap,
Norges Landbrukshøgskole/Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (Ås)

Kompetanse og fagområder

Bistår forskere og FL/FS i oppfølging av prosjekt og andre administrative oppgåver.

Har tidlegare erfaring med kvalitetssystem (sertifisering) og internrevisjoner som revisor.

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Skolegata 22
Steinkjer