Til hovedinnhold
Norsk English

Espen Sagvolden

Forsker

Espen Sagvolden er forsker i materialfysikk ved SINTEF. Han har også hatt bistillinger ved Universitetet i Oslo.
Han har en bakgrunn i teorien bak tetthetsfunksjonalteori(DFT) og har postdoc-erfaring med kvantekjemi.

Hans nåværende arbeid fokuserer på DFT-beregninger på materialer og på anvendelse av nye metoder, som maskinærte kraftfelt fra DFT. Han arbeider med å tilpasse høynøyaktige metoder fra kvantekjemien (FCIQMC) til bruk på faste stoffer.

Utdanning

- Cand.Scient i fysikk, Universitetet i Oslo (2001) Tetthetsfunksjonalteori (veileder Leif Veseth)
- Ph.D. i fysikk, Tulane University (2007) Tetthetsfunksjonalteori for systemer med ikke-heltallig partikkelantall. (veileder John P. Perdew)
- Postdoc teoretisk kjemi, UC Irvine/Karlsruhe Institute of Technology (veileder Filipp Furche)

Kompetanse og fagområder

Metodikk:
-Tetthetsfunksjonalteori(DFT)
-Bølgefunksjonsmetoder(HF,CC,MP2)
-FCIQMC (Full Configuration Interaction Quantum Monte Carlo)

Spesielle vitenskapelige interesseområder:
- Arbeider med å utvide anvendelsen av veldig nøyaktige bølgefunksjonsmetoder (FCIQMC) til sterkt korrelerte faste stoffer. Metoden anvendes på batterikatodematerialer.
- Anvendelse av maskinlæringsbaserte kraftfelter på periodiske systemer. Metoden anvendes på molekylære væsker og faste stoffer.

Materialområder:
- Batterier
- Innskuddsmetalloksider
- Vann (is på overflater, løsninger med små kationer)
- Metaller
- Adhesjon på overflater
- Asfalt

Utvalgte publikasjoner:
- J.P. Perdew, L.A. Constantin, E. Sagvolden, and K. Burke, Relevance of the Slowly Varying Electron Gas to Atoms, Molecules, and Solids, Phys. Rev. Lett. 97, 223002 (2006).
- E. Sagvolden and J.P. Perdew, Discontinuity of the exchange-correlation potential: Support for assumptions used to find it, Phys. Rev. A 77, 012517 (2008).
- E. Sagvolden and F. Furche, Is there symmetry breaking in the first excited singlet state of 2-pyridone dimer?, J. Phys. Chem. A 114, 6897-6903 (2010).
- E.I. Tellgren, S. Kvaal, E. Sagvolden, U. Ekström, A.M. Teale, and T. Helgaker, Choice of basic variables in current-density-functional theory, Phys. Rev. A, 86, 062506 (2012).
- E. Sagvolden, M.F. Sunding, and O. Swang, Surface Reconstruction, Hydration, and Adhesion of Epoxy to the (0001) Surface of α-Berlinite: Insights from Density Functional Theory Calculations, J. Phys. Chem. C 124, 6683-6688 (2020).

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Forskningsveien 1
Oslo