Til hovedinnhold
Norsk English

Elisabeth Thronsen

Forsker

Elisabeth Thronsen
45 43 01 85
Kontorsted:
Trondheim

Kompetanse og fagområder

Min forskning omhandler karakterisering av faste stoffer på nanonivå v.h.a. elektronmikroskopi. Min hovedkompetanse er transmisjonselektronmikroskopi og aluminiumslegeringer.

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Høgskoleringen 5
Trondheim