Til hovedinnhold
Norsk English

Elisabeth Thronsen

Forsker

Utdanning

2018 - 2022 - PhD i fysikk på NTNU.

Kompetanse og fagområder

Min forskning omhandler karakterisering av faste stoffer på nanonivå v.h.a. elektronmikroskopi. Min hovedkompetanse er transmisjonselektronmikroskopi og aluminiumslegeringer.

ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Elisabeth-Thronsen-2

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Høgskoleringen 5
Trondheim