Til hovedinnhold
Norsk English

Christian Brekken

Senior prosjektleder

Startet i SINTEF i 2000, innen fagfeltet medisinsk bildediagnostikk (MRI). Pre-klinisk utvikling av teknikker og kontrastmidler for deteksjon/progresjon av kreft, hjerneslag, nerveskade og hjertefunksjon ved MR-senteret i Trondheim.

Fra 2008 var O&G-industrien hovedfokus, med flerfase rørstrømning, samt eksperimentell validering av simulatorer og måleinstrumenter ved SINTEF's Flerfaselaboratorium i Trondheim.

Nå er hovedtemaet grønn prosessteknologi ved SINTEF på Herøya, Porsgrunn.

Utdanning

MSc & PhD i Fysikk og Matematikk fra NTH & NTNU (1995/2000).

Kompetanse og fagområder

Prosjektutvikling og Prosjektledelse
Design av testoppsett og eksperimenter
Måleteknikk og instrumentering
Medisinsk bildediagnostikk (MR)
Medisinsk fysikk, kjemi, biologi
Fluidmekanikk
Flerfase rørstrømning
Mikroskopi
Distribuert fiberoptisk måling (DFOS, DAS, DTS, DSS)

Linkedin

https://www.linkedin.com/in/christian-brekken-60b7a73/

ORCID

https://orcid.org/0000-0001-8998-2079

Ekspertise

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Forskningsparken, Hydrovegen 67
Porsgrunn