Til hovedinnhold
Norsk English

Blandine Feneuil

Forsker

Jeg kom til SINTEF i November 2021 for å forske på materialer til brønner: hovedsaklig sement og borevæsker. Før dette jobbet jeg om "cement foams" (sement med bobbler) in Frankrike som stipendiat, og etterpå i Universitetet i Oslo om emulsjoner med partikler som postdoc.

Utdanning

Jeg studerte maskinteknikk og materialvitenskap i Frankrike, ved Ingeniørskolen "Ecole des Ponts ParisTech". Jeg tilbringte også ett år ved Aalto-universitetet i Finland.

Kompetanse og fagområder

Reologi, sement, borevæske, brønnintegritet, skum, emulsjon, eksperimentell arbeid

Linkedin

https://www.linkedin.com/in/blandine-feneuil/

ORCID

https://orcid.org/0000-0001-5776-4245

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
S P Andersens vei 15B
Trondheim