Til hovedinnhold
Norsk English

Benjamin Bøe Synnevåg

Master of science

Utdanning

MSc. Produktutvikling og produksjon

Kompetanse og fagområder

Modelleringsbasert systemutvikling av elektrokjemisk energisystem, energistyringsstrategier for hybride systemer.

Linkedin

https://www.linkedin.com/in/benjamin-b-synnev%C3%A5g-027248179/

ORCID

https://orcid.org/0009-0009-3054-7027

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
S P Andersens vei 3
Trondheim