Til hovedinnhold
Norsk English

Bård Johan Arnt Bjørkvik

Seniorforsker

Bård begynte å jobbe i SINTEF på prosjektbasis med petroleumsrelaterte tema i 1993. Fra 1997 har han vært fast ansatt som forsker og seniorforsker i SINTEF med fagområde reservoarteknologi.

Utdanning

Bård er sivilingeniør og doktor ingeniør i teknisk fysikk fra Universitetet i Trondheim, Norges Tekniske Høgskole, henholdsvis 1986 og 1992. Doktorgradsarbeidet omhandlet utvikling av optisk metode for studie av fluid-grenseflater ved hjelp av laser-lysspredningsspektroskopi.

Kompetanse og fagområder

Bård har jobbet med eksperimentelle høytrykksmetoder i Reservoarlaboratoriet for måling av termofysiske egenskaper til fluider (grenseflatespenning, tetthet, viskositet, viskoelastisitet, etc.), men også modellering/simulering av fluidegenskaper (overflatekjemi, tilstandslikninger, faseoppførsel, etc.). Forskningsfeltet har i tillegg omfattet fluid/faststoff-vekselvirkninger (fuktegenskaper, kontaktvinkelmålinger, etc.) og transport av fluider i porøse medier (kjerneflømmingsforsøk). Anvendelsesområdet har først og fremst vært økt oljeutvinning (ved f.eks. kjemiske og mikrobielle metoder), men også det som angår transport av fluider i porøse medier mer generelt og ting som kan hindre slik transport, f.eks. asfalten/voks-utfelling og mobilisering/transport av finstoff – noe som også er relevant for deponering og lagring av karbondioksid og hydrogen i akviferer eller tømte olje/gass-reservoar.

Ekspertise

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
S P Andersens vei 15B
Trondheim