Til hovedinnhold
Norsk English

Anne Rein Hatletveit

Senioringeniør

Senioringeniør og laboratorieleder.

Utdanning

HIST, høyskoleingeniør
Institutt for næringsmiddelfag, 3-årig næringsmiddelteknologutdanning

Kompetanse og fagområder

Nanomedisin, laboratoriedrift, HMS, kjemikalier, synteser, innkapsling, matsikkerhet og mikrobiologi

Linkedin

https://www.linkedin.com/in/anne-rein-hatletveit-750b3391/?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_feed%3B%2F3AOiIcETwKvmHHUvfLc%2BQ%3D%3D

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Sem Sælands vei 2 A
Trondheim