Til hovedinnhold
Norsk English

Ane Marit Wågbø

Master of science

Jeg har jobbet i SINTEF siden 2013. Hovedfokuset mitt er forskning innenfor kreftmedisin.

Utdanning

MSc i Celle- og molekylærbiologi fra NTNU

Kompetanse og fagområder

High-throughput screening
Mikroskopi og bildeanalyse
Anticancer assay
Nanotoksikologi
Cellekultur
Antibiotikascreening
Endotoksin analyser

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Sem Sælands vei 2 A
Trondheim