Til hovedinnhold
Norsk English

Anders Eklund

Forsker

Dr. Anders Eklund er forsker innenfor material- og plasmafysikk. Han jobber hovedsakelig med metodikk for vitenskapelig dataanalyse og beregninger (tungregning), samt karakterisering og modellering av plasma. Tidligere arbeid har blant annet vært innenfor karakterisering og modellering av nano-komponenter, røntgenmikroskopi ved synkrotronlysanlegg, konstruksjon av målesystemer og analyse av satellittdata.

Utdanning

Postdoktor i plasma- og romfysikk - Universitetet i Oslo (2021).
Teknologie doktor i material- og nanofysikk - KTH Kungliga Tekniska högskolan, Stockholm, Sverige (2016).
Sivilingeniør i teknisk fysikk - KTH Kungliga Tekniska högskolan, Stockholm, Sverige (2011).

Kompetanse og fagområder

Elektrisk komponentkarakterisering
Mikrobølgemålinger
Plasmafysikk og -diagnostikk
Spinntronikk
Mikromagnetiske materialsimuleringer
Røntgenmikroskopi
Signalprosessering
Ontologier og semantisk datainteroperabilitet

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Forskningsveien 1
Oslo