Til hovedinnhold

Vincent Wego Fleischer

Strategi- og kommunikasjonsdirektør

Vincent Wego Fleischer

Strategi- og kommunikasjonsdirektør

Vincent Wego Fleischer
Telefon: 415 66 414
Enhet: SINTEF Konsernstab
Avdeling: Kommunikasjon
Kontorsted: Trondheim