Til hovedinnhold

Merete Øverli Moldestad

Viseadministrerende direktør

Merete Øverli Moldestad

Viseadministrerende direktør

Merete Øverli Moldestad
Telefon: 982 43 460
E-post:
Avdeling: Administrasjon
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1498744

I forbindelse med at det skal etableres kriterier for regulering av drivstoffkvalitet ved seiling innenfor naturreservatene på Øst-Svalbard, har Kystverket bedt SINTEF om å gjøre noen vurderinger med hensyn på forvitringsegenskaper (bl.a. levetid på sjøen) for ulik...

År 2006
Type Rapport/avhandling