Til hovedinnhold

Brit Charlotte Nilsen Laukvik

Administrasjonskonsulent

Brit Charlotte Nilsen Laukvik

Administrasjonskonsulent

Brit Charlotte Nilsen Laukvik
Telefon: 917 99 280
Enhet: SINTEF Eiendom
Avdeling: Eiendom administrasjon
Kontorsted: Trondheim