Til hovedinnhold

Anna Maria Lind

Forsker

Anna Maria Lind

Forsker

Anna Maria Lind
Telefon: +47 468 47 555
Avdeling: Prosessteknologi
Kontorsted: Oslo

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1656918

The potential impregnation of Al(0) nanoparticles in the pores of three different metal-organic frameworks (MOFs), MIL-53-Al, HKUST-1, and UiO-67, was investigated through the suspension of the MOFs in AlH3•NMe2Et (1), followed by filtration, toluene wash, and heating to 150 °C under vacuum. Ca...

Forfattere Langseth Eirin Swang Ole Arstad Bjørnar Lind Anna Maria Cavka Jasmina Hafizovic Jensen Tomas Lunde Kristensen Tor Erik Moxnes John Fredrik Unneberg Erik Heyn Richard H.
År 2019
Type Tidsskriftspublikasjon