Til hovedinnhold

Anna Maria Lind

Forsker

Anna Maria Lind

Forsker

Anna Maria Lind
Telefon: 468 47 555
E-post:
Avdeling: Prosessteknologi
Kontorsted: Oslo

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=1656918

The potential impregnation of Al(0) nanoparticles in the pores of three different metal-organic frameworks (MOFs), MIL-53-Al, HKUST-1, and UiO-67, was investigated through the suspension of the MOFs in AlH3•NMe2Et (1), followed by filtration, toluene wash, and heating to 150 °C under vacuum. Calcu...

Forfattere Eirin Langseth Ole Swang Bjørnar Arstad Anna Maria Lind Jasmina Hafizovic Cavka Tomas Lunde Jensen Tor Erik Kristensen John Fredrik Moxnes Erik Unneberg Richard H. Heyn
År 2019
Type Vitenskapelig artikkel