Til hovedinnhold

Thor Myklebust

Forretningsutvikler

Thor Myklebust

Forretningsutvikler

Thor Myklebust
Telefon: 957 79 869
E-post:
Avdeling: Software Engineering, Safety and Security
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=1644618

Commutator og SINTEF fikk i juni 2018 i oppdrag av SØT-samarbeidet å følge opp noen av konklusjonene i en forenklet mulighetsstudie Commutator leverte i 2017. SØTsamarbeidet er et regionalt samarbeid på tvers av landegrensen i Midt-Skandinavia (mellom Sundsvalls kommun, Ostersunds kommun og Trond...

År 2018
Type Rapport
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=1636476

This book addresses the development of safety-critical software and to this end proposes the SafeScrum® methodology. SafeScrum® was inspired by the agile method Scrum, which is extensively used in many areas of the software industry. Scrum is, however, not intended or designed for use with safety-cr...

Forfattere Geir Kjetil Hanssen Tor Stålhane Thor Myklebust
År 2018
Type Vitenskapelig monografi