Til hovedinnhold

Thor Myklebust

Forretningsutvikler

Thor Myklebust

Forretningsutvikler

Thor Myklebust
Telefon: 957 79 869
E-post:
Avdeling: Software Engineering, Safety and Security
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1780465

In recent years, there has been an increasing interest and growing use of agile development methods when developing safety-critical systems. This interest is motivated by the need to shorten time-to-market, reduce costs, improve quality, and to support the paradigm of continuous development and depl...

År 2019
Type Del av bok/rapport
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1745863

SAMMENDRAG Alternative drivstoff og framdriftsteknologier er evaluert for ikke-elektrifiserte banestrekninger i Norge med fokus på godstrafikk. Denne rapporten er en revidert utgave av en rapport som opprinnelig ble skrevet for Jernbaneverket i 2015. I rapporten er forskjellige teknologier for ...

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1644618

Commutator og SINTEF fikk i juni 2018 i oppdrag av SØT-samarbeidet å følge opp noen av konklusjonene i en forenklet mulighetsstudie Commutator leverte i 2017. SØTsamarbeidet er et regionalt samarbeid på tvers av landegrensen i Midt-Skandinavia (mellom Sundsvalls kommun, Oste...

Forfattere Bakken Trond Iversen Tor 0. Kvamstad-Lervold Beate Myklebust Thor
År 2018
Type Rapport/avhandling
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1636476

This book addresses the development of safety-critical software and to this end proposes the SafeScrum® methodology. SafeScrum® was inspired by the agile method Scrum, which is extensively used in many areas of the software industry. Scrum is, however, not intended or designed for use with...

Forfattere Hanssen Geir Kjetil Stålhane Tor Myklebust Thor
År 2018
Type Bok
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1505204

Agile development of safety-critical software has evolved from an early conceptual idea to, presently, an approach that is gaining uptake in the industry. As we now get more and more experience we also discover new challenges and related ideas that needs further investigation. The third internationa...

Forfattere Hanssen Geir Kjetil Myklebust Thor Johnsen Stig Ole Doss Osama
År 2017
Type Del av bok/rapport