Til hovedinnhold

Even Ambros Holte

Forsker

Even Ambros Holte

Forsker

Even Ambros Holte
Telefon: +47 950 36 264
Avdeling: Energi og transport
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1613480

Rapporten er resultat av et forskningsprosjekt utført på oppdrag for Fiskeri og Havbruksnæringens Forskningsfond (FHF). Hovedformälet har vært å analysere mulige konsekvenser ved ä flytte all eksisterende og fremtidig produksjon av atlantisk laks, henholdsvis matfi...

Forfattere Hilmarsen Øyvind Holte Even Ambros Brendeløkken Hanne Høyli Randulf Hognes Erik Skontorp
År 2018
Type Rapport/avhandling