Til hovedinnhold

Truls Svenn Berge

Forsker

Truls Svenn Berge

Forsker

Truls Svenn Berge
Telefon: 905 72 026
E-post:
Avdeling: Connectivity Technologies and Platforms
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1684141

Denne rapporten viser grunnlag for og resultater fra beregninger av helikopterstøy for tre landingsplasser i Stranda kommune etter Miljøverndepartementets retningslinje T- 1442/2016. Beregning av støy er utført med NORTIM 4.5 som tar hensyn til topografien ved beregning av lydutb...

År 2019
Type Rapport/avhandling
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1682406

Acoustic vehicle alerting sound (AVAS) is implemented on electric and hybrid vehicles (inelectric mode) as a safety tool to warn pedestrians at low vehicle speedsO. The main objective of this project has been to evaluate if the present regulations for AVAS could be improved, by including an adaptive...

Forfattere Berge Truls Svenn Haukland Frode
År 2019
Type Rapport/avhandling
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1682398

Kunstig lyd, AVAS, på elektriske biler/hybridbiler er et tiltak for at blinde/svaksynte skal kunne høre ellers stillegående biler ved lave hastigheter (0-20 km/t). I dette prosjektet er det gjort feltforsøk med varierende nivå på den kunstige lyden og med varierende bak...

Forfattere Berge Truls Svenn Haukland Frode
År 2019
Type Rapport/avhandling
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1644681

Avinor har gitt SINTEF i oppdrag å foreta en støykartlegging av Namsos lufthavn etter Miljøverndepartementets retningslinje T-1442/2016. Beregning av støy er utført med NORTIM 4.5 som tar hensyn til topografien ved beregning av lydutbredelse. Det er gjort beregninger for gje...

År 2018
Type Rapport/avhandling
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1550059

The current trend worldwide is less focused on reducing road traffic noise. This is in strong contrast to the severe impact of traffic noise to the general health and quality of life. A more holistic and combined strategy is needed. Current international rules and regulations regarding vehicles and ...

Forfattere Berge Truls Svenn Mioduszewski Piotr Ejsmont Jerzy Swieczko-Zurek Beata
År 2017
Type Tidsskriftspublikasjon
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1453594

På oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet har SINTEF utført en konsekvensutredning for støy fra helikoptertrafikk for Politiets nasjonale beredskapssenter som er planlagt lagt til Taraldrud i Ski kommune. Etter forskrift om konsekvensutredning er støy fra helikoptertrafik...

År 2017
Type Rapport/avhandling
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1456418

In the project MOVE, SINTEF has tested different methods to measure the environmental impact of individual vehicles in a traffic flow. One of the methods to measure the noise levels is to use a microphone array. An array with up to 8 microphones has been tested, together with a special algorithm for...

Forfattere Berge Truls Svenn Olsen Herold Solvang Audun
År 2016
Type Del av bok/rapport