Til hovedinnhold

Gunnar Sand

Direktør prosjekter

Gunnar Sand

Direktør prosjekter

Gunnar Sand
Telefon: 930 58 503
Enhet: SINTEF Konsernstab
Avdeling: Konsernledelse
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1695201

The report Industrielle muligheter og arbeidsplasser ved storskala CO2-håndtering i Norge, (Industrial opportunities and employment prospects in large-scale CO2 management in Norway) was written by SINTEF with the assistance of NTNU on behalf of the Confederation of Norwegian Enterprise (NHO), ...

År 2018
Type Rapport/avhandling