Til hovedinnhold

Jon Kjetil Brandt

Kommunikasjonsrådgiver

Jon Kjetil Brandt

Kommunikasjonsrådgiver

Jon Kjetil Brandt
Telefon: 930 38 512
Enhet: SINTEF Konsernstab
Avdeling: Human Resources
Kontorsted: Trondheim