Til hovedinnhold

Kristian Stenerud Skeie

Forsker

Kristian Stenerud Skeie

Forsker

Kristian Stenerud Skeie
Telefon: 476 32 566
Avdeling: Arkitektur, byggematerialer og konstruksjoner
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjoner

Publikasjon

Oppgradering av et 60-tallshus og et 70-tallshus

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1468508

I løpet av prosjektperioden i SEOPP skulle to demo-hus oppgraderes. For to hus med behov for omfattende oppgradering var målet å utvikle mest mulig kostnadseffektive løsninger for energioppgradering og samtidig heve standarden for arkitekturen, både funksjonelt og estetisk. Alle partnerne i SEOPP sk...

Forfattere Lien Anne Gunnarshaug Skeie Kristian Stenerud Bjaanes Elisabeth O. Hagen Karen Kvalø Yngve
År 2017
Type Rapport/avhandling
Publikasjon

GJENREIST Oppgradering av gjenreisingsbebyggelsen i nord

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1451803

GJENREIST er et toåring prosjekt finansiert av Den Norske Stats Husbank. I tillegg bidrar Riksantikvaren, Troms og Finnmark Fylkeskommuner, Gjenreisingsmuseet, Norsk Folkemuseum, Varanger Museum og Universitetet i Tromsø med egeninnsats som medlemmer av referansegruppa for prosjektet. Gjenreisingen ...

År 2017
Type Informasjonsmateriale
Vis alle publikasjoner hos Cristin