Til hovedinnhold

Herold Olsen

Seniorrådgiver

Herold Olsen

Seniorrådgiver

Herold Olsen
Telefon: 926 96 538
Avdeling: Connectivity Technologies and Platforms
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjoner

Publikasjon

Flystøysoner etter T-1442/2016 for landingsplass ved NLSH Vesterålen

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1515394

Det er utarbeidet støysonekart i hht. Klima- og miljødepartementets retningslinje T- 1442/2016 for helikopterlandingsplassen ved Nordlandssykehuset Vesterålen i Stokmarknes. Beregningene er utført ved hjelp av NORTIM, et verktøy som tar hensyn til topografi ved beregning av lydutbredelse fra fly- og...

År 2017
Type Rapport/avhandling
Publikasjon

Outdoor and indoor noise in bedrooms. A case study from Oslo

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1515389

Indoor noise exposure in children's bedroom has been studied by SINTEF Digital. It is a part of the MILPAAHEL project "Environmental noise and childrens`s sleep and health - using the MoBa cohort", at The Norwegian Institute of Public Health. The findings tell us that indoor night-time noise in chil...

År 2017
Type Rapport/avhandling
Publikasjon

Konsekvensutredning for plassering av Polititets nasjonale beredskapssenter på Taraldrud. Tema: Helikopterstøy

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1453594

På oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet har SINTEF utført en konsekvensutredning for støy fra helikoptertrafikk for Politiets nasjonale beredskapssenter som er planlagt lagt til Taraldrud i Ski kommune. Etter forskrift om konsekvensutredning er støy fra helikoptertrafikk vurdert etter Retn...

År 2017
Type Rapport/avhandling
Publikasjon

Wireless Noise Surveillance - Development of Dynamic Noise Maps

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1456633

Noise is a major challenge in the petroleum industry. Prior to performing work in a noisy area, the noise map is the tool for assessing noise exposure when planning and performing work. The aim of this paper is to present an ongoing R&D project to develop a wireless noise monitoring system that ...

Forfattere Carlsen Simon Jensen Ellen K Aardal Anders Yoshino Hiroki Bjor Ole-Herman Olsen Herold
År 2016
Type Del av bok/rapport
Publikasjon

Monitoring the environmental impact of individual vehicles in a traffic flow

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1456418

In the project MOVE, SINTEF has tested different methods to measure the environmental impact of individual vehicles in a traffic flow. One of the methods to measure the noise levels is to use a microphone array. An array with up to 8 microphones has been tested, together with a special algorithm for...

År 2016
Type Del av bok/rapport
Publikasjon

Methods and systems to measure the environmental impact of individual vehicles in traffic

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1343888

This report presents the final results from the MOVE project financed by the BIA program. The project is a joint project with Acoustic One, Norsk Elektro Optikk AS (NEO), Norsonic, Vegdirektoratet (The Norwegian Public Roads Administration) and NTNU. In this project, methods and systems to measure t...

År 2016
Type Rapport/avhandling
Publikasjon

Development of an outdoor auralisation prototype with 3D sound reproduction

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1323893

Auralisation of outdoor sound has a strong potential for demonstrating the impact of different community noise scenarios. We describe here the development of an auralisation tool for outdoor noise such as traffic or industry. The tool calculates the sound propagation from source to listener using th...

Forfattere Viggen Erlend Magnus Vennerød Jakob Solvang Audun Olsen Herold
År 2015
Type Tidsskriftspublikasjon
Publikasjon

Aircraft sound localization using directional-microphone arrays

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1158734

In the presence of ground reflections, the traditional methods for aircraft noise direction of arrival estimation based on the time differences between the microphones of a compact array lose accuracy in the vertical direction. With the aim of reducing this error, this work explores the use of direc...

Forfattere Genescà Francitorra Meritxell Svensson U. Peter Taraldsen Gunnar Granøien Idar Ludvig Nilsen Olsen Herold Pettersen Odd Kr.
År 2014
Type Del av bok/rapport
Vis alle publikasjoner hos Cristin