Til hovedinnhold

Herold Olsen

Seniorrådgiver

Herold Olsen

Seniorrådgiver

Herold Olsen
Telefon: 926 96 538
E-post:
Avdeling: Connectivity Technologies and Platforms
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1676342/

Det er utarbeidet støysonekart i henhold til Klima- og miljødepartementets retningslinje T-1442/2016 for helikoptertrafikk på to alternative lokaliseringer av base for Luftambulansetjenesten. Alternativene ligger i Trøsen og Evenskjer i Skånland kommune i Troms. Trafikkgrunnlaget er oppgitt av...

År 2019
Type Rapport
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1653879/

Det er utarbeidet støysonekart i henhold til Klima- og miljødepartementets retningslinje T-1442/2016 for helikoptertrafikk ved Bykle helikopter- og sjøflyplass, Hovden. Trafikkgrunnlaget omfatter normal flyge-aktivitet for Fjellfly AS som har base på stedet, pluss flyge-aktivitet for en tenkt...

År 2018
Type Rapport
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1588722/

Det er utarbeidet støysonekart i henhold til Klima- og miljødepartementets retningslinje T-1442/2016 for planlagt aktivitet med SVAICE sitt uttak av is fra Svartisen. Beregningene er utført ved hjelp av NORTIM, et verktøy som tar hensyn til topografi ved beregning av lydutbredelse fra fly- og...

År 2018
Type Rapport
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1556318/

Det er utarbeidet støysonekart i hht. Klima- og miljødepartementets retningslinje T- 1442/2016 for helikopterlandingsplassen på Stangnes Syd i Harstad. Beregningene er utført ved hjelp av NORTIM, et verktøy som tar hensyn til topografi ved beregning av lydutbredelse fra fly- og helikopteraktivitet...

År 2018
Type Rapport
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1515394/

Det er utarbeidet støysonekart i hht. Klima- og miljødepartementets retningslinje T- 1442/2016 for helikopterlandingsplassen ved Nordlandssykehuset Vesterålen i Stokmarknes. Beregningene er utført ved hjelp av NORTIM, et verktøy som tar hensyn til topografi ved beregning av lydutbredelse fra fly...

År 2017
Type Rapport
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1453594/

På oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet har SINTEF utført en konsekvensutredning for støy fra helikoptertrafikk for Politiets nasjonale beredskapssenter som er planlagt lagt til Taraldrud i Ski kommune. Etter forskrift om konsekvensutredning er støy fra helikoptertrafikk vurdert etter...

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1343888/

This report presents the final results from the MOVE project financed by the BIA program. The project is a joint project with Acoustic One, Norsk Elektro Optikk AS (NEO), Norsonic, Vegdirektoratet (The Norwegian Public Roads Administration) and NTNU. In this project, methods and systems to measure...

Forfattere Truls Svenn Berge Herold Olsen Audun solvang
År 2016
Type Rapport
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1456633/

Noise is a major challenge in the petroleum industry. Prior to performing work in a noisy area, the noise map is the tool for assessing noise exposure when planning and performing work. The aim of this paper is to present an ongoing R&D project to develop a wireless noise monitoring system that...

Forfattere Simon Carlsen Ellen K Jensen Anders Aardal Hiroki Yoshino Ole-Herman Bjor Herold Olsen
År 2016
Type Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel