Til hovedinnhold

Jan Erik Vikøren

Teknisk eiendomsforvalter

Jan Erik Vikøren

Teknisk eiendomsforvalter

Jan Erik Vikøren
Telefon: 930 11 369
Enhet: SINTEF Eiendom
Avdeling: Eiendom administrasjon
Kontorsted: Trondheim