Til hovedinnhold

Truls Svenn Berge

Forsker

Truls Svenn Berge

Forsker

Truls Svenn Berge
Telefon: 905 72 026
Avdeling: Connectivity Technologies and Platforms
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1684141

Denne rapporten viser grunnlag for og resultater fra beregninger av helikopterstøy for tre landingsplasser i Stranda kommune etter Miljøverndepartementets retningslinje T- 1442/2016. Beregning av støy er utført med NORTIM 4.5 som tar hensyn til topografien ved beregning av lydutbredelse. Oppdragsgiv...

Forfattere Berge Truls Svenn
År 2019
Type Rapport/avhandling
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1682406

Acoustic vehicle alerting sound (AVAS) is implemented on electric and hybrid vehicles (inelectric mode) as a safety tool to warn pedestrians at low vehicle speedsO. The main objective of this project has been to evaluate if the present regulations for AVAS could be improved, by including an adaptive...

Forfattere Berge Truls Svenn
År 2019
Type Rapport/avhandling
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1682398

Kunstig lyd, AVAS, på elektriske biler/hybridbiler er et tiltak for at blinde/svaksynte skal kunne høre ellers stillegående biler ved lave hastigheter (0-20 km/t). I dette prosjektet er det gjort feltforsøk med varierende nivå på den kunstige lyden og med varierende bakgrunnsstøy. Hensikten har vært...

Forfattere Berge Truls Svenn
År 2019
Type Rapport/avhandling
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1644681

Avinor har gitt SINTEF i oppdrag å foreta en støykartlegging av Namsos lufthavn etter Miljøverndepartementets retningslinje T-1442/2016. Beregning av støy er utført med NORTIM 4.5 som tar hensyn til topografien ved beregning av lydutbredelse. Det er gjort beregninger for gjennomført trafikk i 2017. ...

Forfattere Berge Truls Svenn
År 2018
Type Rapport/avhandling
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1550059

The current trend worldwide is less focused on reducing road traffic noise. This is in strong contrast to the severe impact of traffic noise to the general health and quality of life. A more holistic and combined strategy is needed. Current international rules and regulations regarding vehicles and ...

Forfattere Berge Truls Svenn
År 2017
Type Tidsskriftspublikasjon
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1453594

På oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet har SINTEF utført en konsekvensutredning for støy fra helikoptertrafikk for Politiets nasjonale beredskapssenter som er planlagt lagt til Taraldrud i Ski kommune. Etter forskrift om konsekvensutredning er støy fra helikoptertrafikk vurdert etter Retn...

Forfattere Berge Truls Svenn
År 2017
Type Rapport/avhandling
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1456418

In the project MOVE, SINTEF has tested different methods to measure the environmental impact of individual vehicles in a traffic flow. One of the methods to measure the noise levels is to use a microphone array. An array with up to 8 microphones has been tested, together with a special algorithm for...

Forfattere Berge Truls Svenn
År 2016
Type Del av bok/rapport
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1343888

This report presents the final results from the MOVE project financed by the BIA program. The project is a joint project with Acoustic One, Norsk Elektro Optikk AS (NEO), Norsonic, Vegdirektoratet (The Norwegian Public Roads Administration) and NTNU. In this project, methods and systems to measure t...

Forfattere Berge Truls Svenn
År 2016
Type Rapport/avhandling
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1343918

Denne rapporten oppsummerer støy- og teksturmålinger på i alt 17 ulike steder med Ska8-dekke, samt ett sted med Ab11. Fire av veidekkene ble lagt i 2012, 12 av dekkene i 2013, og ett dekke i 2014. Alle støymålingene er gjort med CPX-tilhengeren til Statens vegvesen (SVV). SVV har også vært ansvarlig...

Forfattere Berge Truls Svenn
År 2015
Type Rapport/avhandling
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1337502

The CPX method (ISO/DIS 11819-2) was developed to measure the influence of tyre/road noise on different road surfaces, using one or two reference tyres mounted on a trailer/vehicle. In recent years, the CPX trailer has been used to compare the noise behaviour of different passenger car tyres using t...

Forfattere Berge Truls Svenn
År 2015
Type Del av bok/rapport