Til hovedinnhold

Gunnar Sand

Direktør prosjekter

Gunnar Sand

Direktør prosjekter

Gunnar Sand
Telefon: 930 58 503
Enhet: SINTEF Konsernstab
Avdeling: Konsernledelse
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder