Til hovedinnhold

Gunnar Sand

Direktør prosjekter

Gunnar Sand

Direktør prosjekter

Gunnar Sand
Telefon: 930 58 503
E-post:
Avdeling: Konsernledelse
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1899004/

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1695201/

The report Industrielle muligheter og arbeidsplasser ved storskala CO2-håndtering i Norge, (Industrial opportunities and employment prospects in large-scale CO2 management in Norway) was written by SINTEF with the assistance of NTNU on behalf of the Confederation of Norwegian Enterprise (NHO), the...

Forfattere Sigmund Østtveit Størset Grethe Tangen Ove Wolfgang Gunnar Sand
År 2018
Type Rapport