Til hovedinnhold

Ewa Malgorzata Karchniwy

Forsker

Ewa Malgorzata Karchniwy

Forsker

Ewa Malgorzata Karchniwy
Telefon: 929 92 839
E-post:
Avdeling: Termisk energi
Kontorsted: Trondheim