Til hovedinnhold

Galina Simonsen

Forsker

Galina Simonsen

Forsker

Galina Simonsen
Telefon: 410 18 485
E-post:
Avdeling: Prosessteknologi
Kontorsted: Tiller

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/936455/

Microfibrillated cellulose (MFC), TEMPO-pretreated MFC, and hybrid polymer/MFC mix were used for the production of layered films with interesting properties for application in food packaging. The series of samples were prepared from MFC (base layers) using a dispersion-casting method. The same...

Forfattere Galina Simonsen Solenne Roudot Øyvind Eriksen Ferdinand Männle Øyvind Weiby Gregersen
År 2012
Type Vitenskapelig artikkel