Til hovedinnhold

Nina Kristin Langhelle

Seniorforsker

Nina Kristin Langhelle

Seniorforsker

Nina Kristin Langhelle
Telefon: +47 936 46 582
E-post:
Avdeling: Energi og transport
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1283111/

There have been many challenges with respect to long term operation of flexible pipes, in many cases with the need to replace or repair them before the end of the initial design life. The number of identified failure mechanisms and observed failure events is also increasing. In the present paper...

Forfattere Bernt Johan Leira Svein Are Løtveit Stig Berge Dag Fergestad Nina Kristin Langhelle
År 2015
Type Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel