Til hovedinnhold

Per Johan Brandvik

Seniorforsker

Per Johan Brandvik

Seniorforsker

Per Johan Brandvik
Telefon: 909 58 576
E-post:
Avdeling: Klima og miljø
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1621793/

The main objective with this study has been to study injection techniques for subsea dispersant injection (SSDI) to recommend techniques relevant for both laboratory studies and operational response equipment. The most significant factor was the injection point of the dispersant in relation to...

År 2018
Type Vitenskapelig artikkel
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1563106/

Subsea blowouts have the potential to spread oil across large geographical areas, and subsea dispersant injection (SSDI) is a response option targeted at reducing the impact of a blowout, especially reducing persistent surface oil slicks. Modified Weber scaling was used to predict oil droplet sizes...

År 2018
Type Vitenskapelig artikkel
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1585364/

SINTEF har siden åttitallet foretatt forvitringsstudier på en rekke oljetyper (både norske og utenlandske). Hovedmålsettingen med disse forvitringsstudiene har vært å predikere oljenes forvitringsegenskaper dvs. hvordan de oppfører seg på sjøen ved et eventuelt oljesøl (fordamping, emulgering...